TLO011

Лост за трупи

Повалящ лост с преобръщаща кука. Напълно излята пластмасова ръкохватка.

Максимално количество на пакетиране
TLO0115776168111577616811