OLO

Комбинирана туба

Удобна туба, която може да съхрани до 6 литра бензини и 2.5 литра масло. Когато резервоарът се напълни струята автоматично прекъсва, което предотвратява разливане при доливане.

Максимално количество на пакетиране
OLO0125776164121577616412