SGO005

SGO005 - Свещ

Често използвани при бензиновите косачки на Honda. Пасва на други марки. ID сравнение:-:- Brisk LR15YC / Champion RN9YC / NGK BPR6ES / Bosch WR7DC

Максимално количество на пакетиране
SGO0015776166011577616601
SGO005577616605577616605
SGO006577616606577616606