TLO028

Пластмасов клин

Малък пластмасов клин за поваляне на трупи - Няма да причини повреди, ако бъде захванат от веригата.

TLO012505694700505694700
TLO028577616828577616828