Персонално защитно оборудване

Наясно сме с рисковете, свързани с работа с мощни машини. Ето защо ние предлагаме пълна гама от висококачествени защитни ботуши, панталони, каски, ръкавици и др.