Количество на палеМаксимално количество на пакетиране
TAO016953875034301953875034