Количество на палеМаксимално количество на пакетиране
TAO013953875075161953875075