Количество на палеМаксимално количество на пакетиране
TAO010953875077361953875077