Количество на палеМаксимално количество на пакетиране
TAO014953875033121953875033