Количество на палеМаксимално количество на пакетиране
TAO004953875031451953875031