Количество на палеМаксимално количество на пакетиране
TAO012953875076201953875076