Количество на палеМаксимално количество на пакетиране
TAO009953875069251953875069