Количество на палеМаксимално количество на пакетиране
TAO0179538750681501953875068