Количество на палеМаксимално количество на пакетиране
TAO001953875029401953875029