Количество на палеМаксимално количество на пакетиране
TAO018953875038121953875038