Количество на палеМаксимално количество на пакетиране
TAO006953875025601953875025