Количество на палеМаксимално количество на пакетиране
TAO002953875030241953875030