TRO051

Тежест за колелото/Противотежест

За по-добро сцепление и управление при тежки условия.

TRO051505549201505549201