TRO052

Въртяща се четка

Съивместим с всичкимодели със заден колектор и старите моделите шаси със странично изхвърляне.

TRO040544921601544921601
TRO052953516101953516101