TRO035

Вериги за сняг със запоени шипове

За по-добро сцепление и управление при тежки условия.

TRO034964994301964994301
TRO035997103610997103610
TRO036997103110997103110
TRO037531006583531006583