TRO038

Дъска за сняг

Усточива стоманена дъска за сняг. Трябва да се използва с вериги за сняг и тежест/противотежест.

TRO038544921701544921701