FLO

Пила / Инструмент за настройка

Да се използва със плоска пила по време на поддръжката и почистването на ножовете на триона.

Максимално количество на пакетиране
FLO0085776157081577615708