OLO018

Начален комплект за работа с тример

Съдържа: Предпазни очила / 1 л. масло за 2-тактов двигател / Бутилка за смесване / DVD с инструкции

OLO018577616418577616418