Услови за използване

Всяка информацията, предоставяна чрез сайта на Universal Outdoor Accessories се смята за вярна към момента на включването. Universal Outdoor Accessories не дава гаранция във връзка с нея, нито хипертекстови връзки или всякаква друга информация, получена пряко или непряко от Universal Outdoor Accessories.Universal Outdoor Accessories не поема отговорност за евентуални неточности или пропуски в сайта си. Цялата информация се предоставя и се използва с разбирането, че Universal Outdoor Accessories не носи отговорност за никакви загуби, задължения, щети или разходи от всякакъв вид, произтичащи, независимо дали изцяло или частично, и дали пряко или косвено, в резултат на използването на , или разчитането на предоставената информация от посетителя или всяко друго лице.

Бележка за запазените права

Съдържанието на сайта e с авторско право © 2008 Husqvarna AB (Publ.) (или нейните дъщерни дружества, когато това е посочено и / или носителите на лиценз), SE-561 82 Husqvarna, Швеция. Всички права са запазени.

Информация на сайта, включително, но не само, текст, изображения и звук, не може, освен за строго лични цели, или когато не е посочено друго, да се възпроизвежда, прехвърля, разпространява или съхраняват без предварително писмено разрешение от Husqvarna AB (Publ.). Изменения в съдържанието на уеб сайта е изрично забранено.

Някои части от уеб сайта съдържат изображения, които са обект на авторски права на техните автори.

Търговски марки

Освен ако не е посочено друго, показаните търговски марки на интернет страницата ни , фирмени лога и емблеми са обект на правата на търговска марка на Husqvarna AB (Publ.) (или нейните дъщерни дружества).

Без косвени гаранции

ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ Е ПРЕДОСТАВЕНО „КАКТО Е” И „СПОРЕД НАЛИЧНОСТТА”. Universal Outdoor Accessories ИЗРИЧНО НЕ ПРЕДОСТАВЯ ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕНАРУШЕНИЕ ИЛИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАБОТАТА НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО. Universal Outdoor Accessories НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ И ДЕКЛАРАЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАЩИТАТА НА ТОЗИ САЙТ. ВИЕ СТЕ ЗАПОЗНАТИ, ЧЕ ВСЯКА ИЗПРАТЕНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗАСЕЧЕНА. Universal Outdoor Accessories НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ САЙТЪТ ИЛИ СЪРВЪРИТЕ, КОИТО ПРАВЯТ ТОЗИ САЙТ ДОСТЪПЕН, ИЛИ ЕЛЕКТРОННИТЕ КОМУНИКАЦИИ, ИЗПРАТЕНИ ОТ Universal Outdoor Accessories, СА СВОБОДНИ ОТ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ОПАСНИ ЕЛЕМЕНТИ. ВСИЧКИ ПОДОБНИ ДЕКЛАРАЦИИ, ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ СА ИЗКЛЮЧЕНИ, ДО СТЕПЕН, В КОЯТО ЗАКОНЪТ ЗАБРАНЯВА ТЯХНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ СЛЕДВА ДА ВАЖИ СЪЩО И ПО ОТНОШЕНИЕ НА САЙТОВЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА.

Въпреки че са предприети мерки да се осигури точността на информацията на Сайта и възможността за непрекъснат достъп до него, Universal Outdoor Accessories не поема отговорност за това. МАТЕРИАЛИТЕ МОЖЕ ДА СЪДЪРЖАТ НЕТОЧНОСТИ И ТИПОГРАФСКИ ГРЕШКИ. Universal Outdoor Accessories НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА МАТЕРИАЛИТЕ ИЛИ НАДЕЖДНОСТТА НА СЪВЕТИ, МНЕНИЯ, ИЗЯВЛЕНИЯ ИЛИ ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, ПОКАЗВАНА ИЛИ РАЗПРОСТРАНЯВАНА ЧРЕЗ САЙТА. ВИЕ ПРИЗНАВАТЕ, ЧЕ ВСЯКАКВО СЛЕДВАНЕ НА ТАКОВА МНЕНИЕ, СЪВЕТ, ИЗЯВЛЕНИЕ, БЕЛЕЖКА ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ СЛЕДВА ДА БЪДЕ НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. Информацията, публикувана на Сайта, може да съдържа препратки или кръстосани препратки към продукти, услуги и др. на Universal Outdoor Accessories, които не са обявени или достъпни във вашата страна. Точността на тази информация не може да бъде гарантирана, особено при положение че тази информация подлежи на промяна, специфични изисквания или достъпност и подобни препратки не предполагат, че HUSQVARNA възнамерява да обявява тези продукти, услуги и др. във вашата страна. Свържете се с локалния дистрибутор за пълни подробности относно продукти, услуги и др., които може да бъдат достъпни за вас и които може да поръчате. Universal Outdoor Accessories си запазва правото по своя преценка да променя, добавя и/или изтегля който и да е продукт, услуга и др. по всяко време и без предварително предизвестие.

Специфичният софтуер, достъпен на сайта

Всякакъв софтуер, който може да се предлага за изтегляне от този сайт („Софтуерът”), е обект на авторско право, притежание на Husqvarna Ab (Publ.)и/или нейните дъщерни дружества.

Използването на Софтуера се регулира от условията на лицензионния договор с крайния потребител, ако има такъв, който придружава или е включен към Софтуера („Лицензионен договор”). Освен ако не следва друго от Лицензионния договор, Софтуерът се предлага единствено за използване от крайни потребители. Всякакво възпроизвеждане или последващо разпространение на Софтуера, което не е в съответствие с Лицензионния договор, може да доведе до имуществени и наказателни санкции.

БЕЗ ДА ОГРАНИЧАВА ПРЕДХОДНОТО, КОПИРАНЕТО ИЛИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА СОФТУЕРА НА КАКЪВТО И ДА Е ДРУГ СЪРВЪР ИЛИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПОСЛЕДВАЩО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ИЛИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО.

СОФТУЕРЪТ Е ГАРАНТИРАН, АКО ВЪОБЩЕ ИМА ГАРАНЦИЯ, ЕДИНСТВЕНО СПОРЕД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗИОННИЯ ДОГОВОР. С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ГАРАНТИРАНОТО В ЛИЦЕНЗИОННИЯ ДОГОВОР, С НАСТОЯЩОТО Universal Outdoor Accessories НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СОФТУЕРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ НА ГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НЕНАРУШЕНИЕ.

Коментари,въпроси и предложения

Моля, имайте предвид, че всяка информация, непоискани предложения, идеи или други изявления ще се считат за неповерителни и неимуществени. С изпращане на информация или материали, предоставяте на Universal Outdoor Accessories неограничен и неотменим лиценз за използване, извеждане, изпълнение, модифициране, предаване и разпространение на тези материали или информация, а вие се съгласявате, че екипът на Universal Outdoor Accessories е свободен да използва всички идеи, концепции, ноу-хау или техники, които изпращате, за всякакви цели.

Поверителност

В Правилата за поверителност на Universal ще намерите информация във връзка с практиките за поверителност на Universal, как събираме и боравим с личните Ви данни и как защитаваме поверителността на данните Ви. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с използването на личните Ви данни в съответствие с Правилата за поверителност на Universal.