X-REFObj.č.Maximum Load WeightVíce informací
TLO0185776168181000577616818