Ochranné známky UNIVERSAL

Níže jsou uvedeny nejnovější informace týkající se ochranných známek UNIVERSAL. Máte-li jakékoli otázky související s vytvořením, použitím, umístěním nebo přemisťováním značky, případně týkající se právních aspektů ochranných známek McCulloch, kontaktujte, prosím, marketingové oddělení společnosti Husqvarna Česko s.r.o.